Мазилка Венециано

Мазилка "Венециано"

ВАЖНО! Процесът на оцветяване е компютъризиран. Извършва се на специални тониращи машини и позволява отлично и равномерно насищане на багрите. Възможни са разлики между показаните и реалните цветове на боите, ако мониторът Ви не е калибриран правилно.
A10-A
A10-B
A10-C
A10-D
A10-E
A10-F
A11-A
A11-B
A11-C
A11-D
A11-E
A11-F
A12-A
A12-B
A12-C
A12-D
A12-E
A12-F
A13-A
A13-B
A13-C
A13-D
A13-E
A13-F
A14-A
A14-B
A14-C
A14-D
A14-E
A14-F
A15-A
A15-B
A15-C
A15-D
A15-E
A15-F
A16-A
A16-B
A16-C
A16-D
A16-E
A16-F
A17-A
A17-B
A17-C
A17-D
A17-E
A17-F
A18-A
A18-B
A18-C
A18-D
A18-E
A18-F
A19-A
A19-B
A19-C
A19-D
A19-E
A19-F
A1-A
A1-B
A1-C
A1-D
A1-E
A1-F
A20-A
A20-B
A20-C
A20-D
A20-E
A20-F
A21-A
A21-B
A21-C
A21-D
A21-E
A21-F
A22-A
A22-B
A22-C
A22-D
A22-E
A22-F
A23-A
A23-B
A23-C
A23-D
A23-E
A23-F
A24-A
A24-B
A24-C
A24-D
A24-E
A24-F
A25-A
A25-B
A25-C
A25-D
A25-E
A25-F
A26-A
A26-B
A26-C
A26-D
A26-E
A26-F
A27-A
A27-B
A27-C
A27-D
A27-E
A27-F
A28-A
A28-B
A28-C
A28-D
A28-E
A28-F
A29-A
A29-B
A29-C
A29-D
A29-E
A29-F
A2-A
A2-B
A2-C
A2-D
A2-E
A2-F
A30-A
A30-B
A30-C
A30-D
A30-E
A30-F
A31-A
A31-B
A31-C
A31-D
A31-E
A31-F
A32-A
A32-B
A32-C
A32-D
A32-E
A32-F
A33-A
A33-B
A33-C
A33-D
A33-E
A33-F
A34-A
A34-B
A34-C
A34-D
A34-E
A34-F
A35-A
A35-B
A35-C
A35-D
A35-E
A35-F
A36-A
A36-B
A36-C
A36-D
A36-E
A36-F
A37-A
A37-B
A37-C
A37-D
A37-E
A37-F
A38-A
A38-B
A38-C
A38-D
A38-E
A38-F
A3-A
A3-B
A3-C
A3-D
A3-E
A3-F
A4-A
A4-B
A4-C
A4-D
A4-E
A4-F
A5-A
A5-B
A5-C
A5-D
A5-E
A5-F
A6-A
A6-B
A6-C
A6-D
A6-E
A6-F
A7-A
A7-B
A7-C
A7-D
A7-E
A7-F
A8-A
A8-B
A8-C
A8-D
A8-E
A8-F
A9-A
A9-B
A9-C
A9-D
A9-E
A9-F
AC1-A
AC1-B
AC1-C
AC1-D
AC1-E
AC1-F
AC1-G
AC1-H
AC2-A
AC2-B
AC2-C
AC2-D
AC2-E
AC2-F
AC2-G
AC2-H
AC3-A
AC3-B
AC3-C
AC3-D
AC3-E
AC3-F
AC3-G
AC3-H
AC4-A
AC4-B
AC4-C
AC4-D
AC4-E
AC4-F
AC4-G
AC4-H
AC5-A
AC5-B
AC5-C
AC5-D
AC5-E
AC5-F
AC5-G
AC5-H
AC6-A
AC6-B
AC6-C
AC6-D
AC6-E
AC6-F
AC6-G
AC6-H
B10-A
B10-B
B10-C
B10-D
B10-E
B10-F
B11-A
B11-B
B11-C
B11-D
B11-E
B11-F
B12-A
B12-B
B12-C
B12-D
B12-E
B12-F
B13-A
B13-B
B13-C
B13-D
B13-E
B13-F
B14-A
B14-B
B14-C
B14-D
B14-E
B14-F
B15-A
B15-B
B15-C
B15-D
B15-E
B15-F
B16-A
B16-B
B16-C
B16-D
B16-E
B16-F
B17-A
B17-B
B17-C
B17-D
B17-E
B17-F
B18-A
B18-B
B18-C
B18-D
B18-E
B18-F
B19-A
B19-B
B19-C
B19-D
B19-E
B19-F
B1-A
B1-B
B1-C
B1-D
B1-E
B1-F
B20-A
B20-B
B20-C
B20-D
B20-E
B20-F
B21-A
B21-B
B21-C
B21-D
B21-E
B21-F
B22-A
B22-B
B22-C
B22-D
B22-E
B22-F
B23-A
B23-B
B23-C
B23-D
B23-E
B23-F
B24-A
B24-B
B24-C
B24-D
B24-E
B24-F
B25-A
B25-B
B25-C
B25-D
B25-E
B25-F
B26-A
B26-B
B26-C
B26-D
B26-E
B26-F
B27-A
B27-B
B27-C
B27-D
B27-E
B27-F
B28-A
B28-B
B28-C
B28-D
B28-E
B28-F
B29-A
B29-B
B29-C
B29-D
B29-E
B29-F
B2-A
B2-B
B2-C
B2-D
B2-E
B2-F
B30-A
B30-B
B30-C
B30-D
B30-E
B30-F
B31-A
B31-B
B31-C
B31-D
B31-E
B31-F
B32-A
B32-B
B32-C
B32-D
B32-E
B32-F
B33-A
B33-B
B33-C
B33-D
B33-E
B33-F
B34-A
B34-B
B34-C
B34-D
B34-E
B34-F
B35-A
B35-B
B35-C
B35-D
B35-E
B35-F
B36-A
B36-B
B36-C
B36-D
B36-E
B36-F
B37-A
B37-B
B37-C
B37-D
B37-E
B37-F
B38-A
B38-B
B38-C
B38-D
B38-E
B38-F
B3-A
B3-B
B3-C
B3-D
B3-E
B3-F
B4-A
B4-B
B4-C
B4-D
B4-E
B4-F
B5-A
B5-B
B5-C
B5-D
B5-E
B5-F
B6-A
B6-B
B6-C
B6-D
B6-E
B6-F
B7-A
B7-B
B7-C
B7-D
B7-E
B7-F
B8-A
B8-B
B8-C
B8-D
B8-E
B8-F
B9-A
B9-B
B9-C
B9-D
B9-E
B9-F
C10-A
C10-B
C10-C
C10-D
C10-E
C10-F
C11-A
C11-B
C11-C
C11-D
C11-E
C11-F
C12-A
C12-B
C12-C
C12-D
C12-E
C12-F
C13-A
C13-B
C13-C
C13-D
C13-E
C13-F
C14-A
C14-B
C14-C
C14-D
C14-E
C14-F
C15-A
C15-B
C15-C
C15-D
C15-E
C15-F
C16-A
C16-B
C16-C
C16-D
C16-E
C16-F
C17-A
C17-B
C17-C
C17-D
C17-E
C17-F
C18-A
C18-B
C18-C
C18-D
C18-E
C18-F
C19-A
C19-B
C19-C
C19-D
C19-E
C19-F
C1-A
C1-B
C1-C
C1-D
C1-E
C1-F
C20-A
C20-B
C20-C
C20-D
C20-E
C20-F
C21-A
C21-B
C21-C
C21-D
C21-E
C21-F
C22-A
C22-B
C22-C
C22-D
C22-E
C22-F
C23-A
C23-B
C23-C
C23-D
C23-E
C23-F
C24-A
C24-B
C24-C
C24-D
C24-E
C24-F
C25-A
C25-B
C25-C
C25-D
C25-E
C25-F
C26-A
C26-B
C26-C
C26-D
C26-E
C26-F
C27-A
C27-B
C27-C
C27-D
C27-E
C27-F
C28-A
C28-B
C28-C
C28-D
C28-E
C28-F
C29-A
C29-B
C29-C
C29-D
C29-E
C29-F
C2-A
C2-B
C2-C
C2-D
C2-E
C2-F
C30-A
C30-B
C30-C
C30-D
C30-E
C30-F
C31-A
C31-B
C31-C
C31-D
C31-E
C31-F
C32-A
C32-B
C32-C
C32-D
C32-E
C32-F
C33-A
C33-B
C33-C
C33-D
C33-E
C33-F
C34-A
C34-B
C34-C
C34-D
C34-E
C34-F
C35-A
C35-B
C35-C
C35-D
C35-E
C35-F
C36-A
C36-B
C36-C
C36-D
C36-E
C36-F
C37-A
C37-B
C37-C
C37-D
C37-E
C37-F
C38-A
C38-B
C38-C
C38-D
C38-E
C38-F
C3-A
C3-B
C3-C
C3-D
C3-E
C3-F
C4-A
C4-B
C4-C
C4-D
C4-E
C4-F
C5-A
C5-B
C5-C
C5-D
C5-E
C5-F
C6-A
C6-B
C6-C
C6-D
C6-E
C6-F
C7-A
C7-B
C7-C
C7-D
C7-E
C7-F
C8-A
C8-B
C8-C
C8-D
C8-E
C8-F
C9-A
C9-B
C9-C
C9-D
C9-E
C9-F
D10-A
D10-B
D10-C
D10-D
D10-E
D10-F
D11-A
D11-B
D11-C
D11-D
D11-E
D11-F
D12-A
D12-B
D12-C
D12-D
D12-E
D12-F
D13-A
D13-B
D13-C
D13-D
D13-E
D13-F
D14-A
D14-B
D14-C
D14-D
D14-E
D14-F
D15-A
D15-B
D15-C
D15-D
D15-E
D15-F
D16-A
D16-B
D16-C
D16-D
D16-E
D16-F
D17-A
D17-B
D17-C
D17-D
D17-E
D17-F
D18-A
D18-B
D18-C
D18-D
D18-E
D18-F
D19-A
D19-B
D19-C
D19-D
D19-E
D19-F
D1-A
D1-B
D1-C
D1-D
D1-E
D1-F
D20-A
D20-B
D20-C
D20-D
D20-E
D20-F
D21-A
D21-B
D21-C
D21-D
D21-E
D21-F
D22-A
D22-B
D22-C
D22-D
D22-E
D22-F
D23-A
D23-B
D23-C
D23-D
D23-E
D23-F
D24-A
D24-B
D24-C
D24-D
D24-E
D24-F
D25-A
D25-B
D25-C
D25-D
D25-E
D25-F
D26-A
D26-B
D26-C
D26-D
D26-E
D26-F
D27-A
D27-B
D27-C
D27-D
D27-E
D27-F
D28-A
D28-B
D28-C
D28-D
D28-E
D28-F
D29-A
D29-B
D29-C
D29-D
D29-E
D29-F
D2-A
D2-B
D2-C
D2-D
D2-E
D2-F
D30-A
D30-B
D30-C
D30-D
D30-E
D30-F
D31-A
D31-B
D31-C
D31-D
D31-E
D31-F
D32-A
D32-B
D32-C
D32-D
D32-E
D32-F
D33-A
D33-B
D33-C
D33-D
D33-E
D33-F
D34-A
D34-B
D34-C
D34-D
D34-E
D34-F
D35-A
D35-B
D35-C
D35-D
D35-E
D35-F
D36-A
D36-B
D36-C
D36-D
D36-E
D36-F
D37-A
D37-B
D37-C
D37-D
D37-E
D37-F
D38-A
D38-B
D38-C
D38-D
D38-E
D38-F
D3-A
D3-B
D3-C
D3-D
D3-E
D3-F
D4-A
D4-B
D4-C
D4-D
D4-E
D4-F
D5-A
D5-B
D5-C
D5-D
D5-E
D5-F
D6-A
D6-B
D6-C
D6-D
D6-E
D6-F
D7-A
D7-B
D7-C
D7-D
D7-E
D7-F
D8-A
D8-B
D8-C
D8-D
D8-E
D8-F
D9-A
D9-B
D9-C
D9-D
D9-E
D9-F
OB1
OB2
OB3
OB4
OB5
OB6
OB7
OB8
OW10-A
OW10-B
OW10-C
OW11-A
OW11-B
OW11-C
OW12-A
OW12-B
OW12-C
OW13-A
OW13-B
OW13-C
OW14-A
OW14-B
OW14-C
OW15-A
OW15-B
OW15-C
OW16-A
OW16-B
OW16-C
OW17-A
OW17-B
OW17-C
OW18-A
OW18-B
OW18-C
OW19-A
OW19-B
OW19-C
OW1-A
OW1-B
OW1-C
OW20-A
OW20-B
OW20-C
OW21-A
OW21-B
OW21-C
OW22-A
OW22-B
OW22-C
OW23-A
OW23-B
OW23-C
OW2-A
OW2-B
OW2-C
OW3-A
OW3-B
OW3-C
OW4-A
OW4-B
OW4-C
OW5-A
OW5-B
OW5-C
OW6-A
OW6-B
OW6-C
OW7-A
OW7-B
OW7-C
OW8-A
OW8-B
OW8-C
OW9-A
OW9-B
OW9-C
AC4-G *
A12-D *
C10-B *
A16-E *
A27-E *